Khi Chưa Có Mùa Thu
Trần Mạnh Hảo

Khi Chưa Có Mùa Thu


 

Khi chưa có mùa thu

Hoa phượng còn dang dở

Bạn nằm xuống lưng đồi

Mùa thu dừng lại đó

 

Đâu chỉ vì cô gái

Tên trùng với tên mùa

Đâu phải loài hoa ấy

Nở ven rừng bâng quơ

 

Chưa ai yêu mùa thu

Như bạn mình mơ mộng

Ai xui tiếng chim gù

Kéo trời lên xanh thẳm

 

Bây giờ đang ve kêu

Rừng xưa mình lại đến

Ước trời xanh thật nhiều

Để thay mình trò chuyện

 

Cánh rừng hố bom dày

Suối tắc dòng nghẹn chảy

Không có bạn nằm đây

Dễ gì mùa thu tới?

 

Bạn mãi mười chín tuổi

Như buổi ấy công đồn

Vắt cơm nhòa nước suối

Nhường nhau không ai ăn

 

Thôi dành sau trận đánh

Tiểu đội cùng liên hoan

Tiếc mùa thu đi vắng

Chim rừng chưa bay sang

Chia tay cười rất đậm

Đến giờ còn nghe vang

 

Có ai ngờ đêm ấy

Bạn không về liên hoan

Vắt cơm nhòa nước suối

Viếng bạn mình không ăn

 

Cánh rừng xanh xao gió

Có tiếng chim từ quy

Hình như ai gọi đó

Bạn yên nghỉ mình đi

 

Chiến trường nhiều khói lửa

Vẫn ngoảnh lại cánh rừng

Chao ôi mùa thu đó

Bốn bề xanh rưng rưng

 

Chao ôi là hương cốm

Rồi lòng đến thế ư?

Thương bạn khi nằm xuống

Sao trời chưa sang thu?


Trần Mạnh Hảo 
Link của trang: Khi Chưa Có Mùa Thu

Trang chủ