Về Vườn Chơi Tết
Trần Mạnh Hảo

  Về Vườn Chơi Tết


      Tết này ta hóa trẻ con
Mê ngồi xem Kiến xưa còn hài nhì
       Nghỉ hưu từ lúc bò đi
Đã như hạt bụi cần gì vểnh râu
     Về vườn hỏi Kiến đi đâu
Xem cô Bướm trắng làm dâu Cải ngồng
    Một mình rước cả đám đông
Thương con Kiến gió sang sông chạy trời.
     Đã bò qua biết bao thờI
Có khi từ kiến sang người tử sinh
    Hòa bình Kiến vẫn nhà binh
Dắt ta về kịp đội hình tuổi thơ?
    Trả trời mái tóc bạc phơ
Ta về nhú lại chồi tơ đầu đời
   Được cùng con Kiến đi chơi
Kéo quân lên tít đỉnh trời cành đa...


  Trần Mạnh Hảo

Link của trang:  Về Vườn Chơi Tết

Trang chủ