Tranh Lịch Sử
Vi Vi
Kính xin hồn thiêng sông núi phù hộ cho dân tộc Việt Nam sớm chiến thắng tất cả mọi thế lực độc tài, tàn ác để xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ trong tình yêu thương của dân tộc và của toàn thể loài người.Xin tri ân đồng bào và chiến sĩ VNCH đã và đang hy sinh cuộc đời để đấu tranh cho người dân Việt được tự do, dân chủ, nhân quyền và ấm no.
Tranh Lịch Sử - Vi Vi Vẽ 

Hai Bà Trưng phất ngọn Cờ Vàng

Ngô Quyền phá quân Nam Hán

alt
                                     Lý Thường Kiệt phạt Tống

Hưng Đạo Vương đánh quân Mông

Quang Trung đánh đồn Ngọc Hồi, diệt giặc Thanh

alt
 
Tranh Vi Vi: "Ánh vàng"
 
Lá cờ vàng từ ngàn xưa cho đến ngày nay


Link của trang: Tranh Lịch Sử

Trang chủ