Thú Và Người
Nguyễn Xuân Nghĩa

Thú Và Người


Cửa tòa đóng kín
Ở trong đó,
họ nói gì với anh?
Anh nói gì với họ?


Một bên người
Một bên thú
có khi nào hiểu nhau?Thú có móng vuốt
Ngục tù

Người có trái tim
Tự do.


Rồi cửa ngục khép lại
Năm năm, mười năm…


Người ngồi trong không thành thú
Thú ở bên ngoài chẳng thành người


Nguyễn Xuân Nghĩa
5/4/2018
Nguồn: Bài do nhà thơ Bùi Hiền chuyển
Link của trang: Thú Và Người

Trang chủ