Thiên An Môn
Nguyễn Viện

Thiên An Môn


đứng trước xe tăng
bạn hơn cả thép
đứng trước họng súng
kẻ hãi sợ không phải là bạn
tôi biết dưới mặt trời này
cái chết nảy nở niềm hy vọng
sự điên cuồng của bóng đêm không làm cho bạn chùn bước
và kẻ sát nhân sẽ phải chạy trốn


đứng trước sự thật
bạn hơn cả một nụ cười
những kẻ gian dối không biết xấu hổ
và kẻ hèn hạ nhất, chúng cầm súng, xây nhà tù và khát máu
và bạn, vẫn đứng ở đó, bàn tay không

Nguyễn Viện
3/6/2019
Link của trang: Thiên An Môn

Bài cũ Trang chủ Bài mới