Gióng Trống Đồng Sinh Tử
Như Thương

Gióng Trống Đồng Sinh Tử

Hỡi dân Việt, gióng trống đồng sinh tử
Đừng chùn chân trước hiểm họa diệt vong
Đất, biển đâu giữa muôn ngàn tin dữ
Giặc Tàu Ô xóa chân bước Lạc Hồng
 

Dân tộc ta chưa bao giờ hèn nhục
Không cúi đầu trước Vạn Lý Trường Thành
4000 Năm vẫn còn nghe hùng khúc
Bạch Đằng Giang hàng cọc nhọn lừng danh
 

Ngẩng đầu lên để làm người bất khuất
Như tổ tiên, bao liệt nữ, hùng anh
Đòi lại đi… những gì ta đã mất
Trang sử xưa giục giã trống tràng thành
 

Trong trái tim vẫn còn vang nhịp trống
Sẽ muôn đời: Nô lệ, dạ chẳng cam
Giặc phương Bắc chớ tưởng rằng như mộng
Không bao giờ chiếm đặng đất phương Nam
 

Như Thương
16/8/2019
Link của trang: Gióng Trống Đồng Sinh Tử

Bài cũ Trang chủ Bài mới