Corona Không Phải Là Bia
Quảng Tánh Trần Cầm

trong vũ trụ bên nầy
vi khuẩn corona xôn xao
rừng người mang khẩu trang ngược xuôi
xuôi ngược khẩn trương chạy trốn cái chết
không chốn an lành
làm ơn bật đèn cảnh báo
bộ xương cách trí cầm lưỡi hái chận các ngả đường


trong vũ trụ song song bên kia
mặt trời đã bỏ đi
thế giới ù lì tăm tối
làm ơn bật đèn cảnh báo
bộ xương cách trí cầm lưỡi hái chờ đợi cuối các ngả đường


cái xấu cái ác cái hỗn mang đã thoát túi càn khôn
cái nầy có cái kia có
cái nầy còn cái kia còn
bảng đèn LED hoàng tráng vẫn linh hoạt sau lễ hội
corona không phải là bia
xin cho tôi ngủ lại giấc mơ dang dở.Quảng Tánh Trần Cầm

Link của trang: Corona Không Phải Là Bia

Trang chủ