Ý Nhi
Ông nhận được suất đi Pháp tham quan và thực tập tại một viện nghiên cứu. Chỉ cách giờ khởi hành mươi ngày chuyến đi bị ách lại. Không ai biết thật sự điều gì đã xảy ra, giám đốc cũng chỉ có thể nói :cậu cẩn thận trong lời ăn tiếng nói. Hắn đã đem những bàn luận thế sự, những tiếu lâm chính trị của ông với đồng nghiệp trong văn phòng, ngoài quán nước làm bằng cớ cho quan điểm lập trường yếu kém của ông.
YêuNướcViệtNam.org