Đỗ Bình
Những bằng cấp mà ông học hỏi và đạt được kể đã hết mức, nhưng lại không đủ nhận biết mình bị gạt vì những cụm từ hoa mỹ “cải tạo”?! Đến khi đã vướng chàm, biết mình bị lừa thì đã quá muộn! Bài học để đời này không những cho riêng ông, mà còn cho biết bao trí thức khoa bảng đã “mụ” như ông về Thiên Đàng XHCN!
YêuNướcViệtNam.org