Đỗ Ngọc Thạch
Lúc ấy, ông chủ tịch xã đang là phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã, người bị hại lại có họ hàng xa với ông, tuy chỉ mới 18 tuổi đời nhưng bà biết rằng muốn cứu cha khỏi án tử hình thì chỉ có một cách là làm vợ ông phó chủ tịch kiêm trưởng công an xã. Thế là bà bỏ học về quê làm người vợ hiền, dâu thảo để cứu cha. Đương nhiên cha bà chỉ bị cái án ngộ sát vài năm tù rồi được ân xá ra tù trước niên hạn.
YêuNướcViệtNam.org