Đoàn Vị Thượng
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
YêuNướcViệtNam.org