Anh Khuê
Về đây nghe em!
Về đây mặc áo the đi guốc mộc
Kể chuyện tình bằng lời ca dao
Kể chuyện tình bằng hạt lúa mới
Kể chuyện tình bằng nồi ngô khoai
Chở lòng người trở về quê hương
Chở hồn mình về dòng suối mát
Chở thật thà vào lòng dối trá
YêuNướcViệtNam.org