Anh Việt Thu
Bài hát sáng tác đã gần 50 năm, nhưng vẫn đúng cho hoàn cảnh đất nước dưới chế độ CSVN.
Ô hay, ô hay chiến tích giải phóng hoà bình .Những gì người đã hứa nào là dân chủ, tự do .Người hãy nhìn chân tay xương máu của dân mình .Người hãy nhìn con đê phơi xác chết phân thây
YêuNướcViệtNam.org