Bùi Chí Vinh
Không có thời sự nóng ở Việt Nam, chuyện tưởng tầm ruồng
Bởi lòng ái quốc vừa nóng lên là bị dội ngay nước lạnh
Chúng dội bằng tiền, bằng bán tước mua quan, bằng đủ chiêu trò ma mãnh
Để nhân dân quên đi 1000 năm đô hộ giặc Tàu
YêuNướcViệtNam.org