Bùi Chí Vinh
Đốt Thủ Thiêm bằng một nhà hát sắp xây
1500 tỷ thách kẻ nào thắc mắc
Dân là gốc nhưng… gốc rạ, gốc khoai
Làm sao cản được xi măng cốt sắt
Xây nhà hát thượng lưu giữa cuộc sống đói meo
Bọn trưởng giả học làm sang ác như bọn giặc
Chuyện lùm xùm về kỳ thi đã có từ lâu
Nhưng có người cố giấu như mèo giấu cứt
Khi người ta mua danh bằng học vị, bằng tiền
Tội nghiệp dân nghèo, con kiến kiện củ khoai
Suốt năm hiếu học chờ kỳ thi rửa mặt
Có thể đón nhận về mình bất hạnh
Miễn là nhân dân thoát được ách giặc Tàu
Miễn là quét sạch bọn tay sai bán nước
Gìn giữ quốc hồn quốc túy đến ngàn sau !
Có thể tử biệt có thể sinh ly
Nhưng giặc đến thì đàn ông phải đánh
Tụi bay tưởng rằng mình là vua chắc
Con cái tụi bay du học nước ngoài
Con cái nhân dân lên rừng thiêng nước độc
Lao động oằn người không thấy tương lai
Tụi bay đẻ ra chủ nghĩa sắn, khoai
Rồi hưởng thụ toàn cao lương mỹ vị
Không có thời sự nóng ở Việt Nam, chuyện tưởng tầm ruồng
Bởi lòng ái quốc vừa nóng lên là bị dội ngay nước lạnh
Chúng dội bằng tiền, bằng bán tước mua quan, bằng đủ chiêu trò ma mãnh
Để nhân dân quên đi 1000 năm đô hộ giặc Tàu
YêuNướcViệtNam.org