Bùi Giáng
Đừng tưởng vua là anh minh.
Nhiều thằng khốn nạn, dân tình lầm than.
Đừng tưởng đời mãi êm đềm.
Nhiều khi dậy sóng, khó kềm bản thân
Đừng tưởng cứ giỏi là hay.
Nhiều khi thất bại đắng cay muôn phần.
Xin chào nhau giữa bụi đầy
Nhìn xa có bóng áng mây nghiêng đầu
Hỏi rằng: người ở quê đâu
Thưa rằng: tôi ở rất lâu quê nhà
Hỏi rằng: từ bước chân ra
Vì sao thấy gió dàn xa dặm dài
Thưa rằng: nói nữa là sai
YêuNướcViệtNam.org