Bạch Thế Thức
Hồi tưởng lại những kỷ niệm 40 năm trước, ngày tôi rời Đà nẵng và Tổng Y Viện Duy Tân, là những ngày cuối cùng tôi phục vụ đất nước và quân đội. Chúng tôi đã chu toàn nhiệm vụ của một quân Y sĩ cho đến phút cuối cùng khi có lệnh đào thoát trước khi Đà nẵng rơi vào tay Cộng sản. Chúng tôi không tự rời bỏ nhiệm sở như những người khác đã nói và đã làm.
YêuNướcViệtNam.org