Cao Vị Khanh
Tên lính nhỏ đó – cùng với rất nhiều tên lính nhỏ khác – đã chiến đấu thay cho cha, cho chú bác nó trên một mặt trận khác để chứng tỏ với thế giới rằng đó không phải là tàn dư của một đội quân bại trận. Tên lính nhỏ đó – cùng với rất nhiều tên lính nhỏ khác – đã chiến đấu thay cho mẹ, cô dì nó chống lại sức hút cuồng lưu của một xã hội tân tiến.
Bến nước là nơi tao ngộ của những tay tứ chiến, là ngã tư gặp gỡ của trăm họ miền Tây. Cà Mau, Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc, Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh… Họ băng ngang thì thôi chớ còn xổ dọc là gặp nhau ở đó. Không hẹn mà gặp. Gặp không chào không hỏi. Gặp một lần trong một đời. Rồi thôi. Rồi mất biệt như chưa từng đã gặp
YêuNướcViệtNam.org