Chân Hồ
Nói một cách khác, chính CSVN đã được nuôi sống bởi người dân Việt hải ngoại hơn 42 năm qua không.? Tệ hại hơn nữa, CSVN không xụp đổ vì nợ ngập đầu cũng vì số tiền của người Việt hải ngoại đó, số ngoại tệ này, giúp CSVN lếu láo là kinh tế gia tăng để mượn nợ thế giới. khi CSVN đang nợ nẩn cao, thì mỗi dollars gửi vào VN là đại ân nhân của CSVN
YêuNướcViệtNam.org