Chúc Chân
Mỹ gọi là devine intervention. Ta gọi là trời định. Đám ăn đầy tháng của Jason đứa con thứ ba của Linh và Kevin đúng là do trời định. Khi sanh bé Meg, thì Linh và Kevin có đủ đôi, một trai, một gái, thật lý tưởng. Lúc bé Meg lên năm thì cả hai đều đồng lòng thôi không muốn thêm đứa nào nửa. Vì ở Mỹ bình quyền, nên Linh và Kevin đồng ý đánh tù tì xem đứa nào phải "hy sinh".
Từ con số không với việc làm lương minimum wage lúc đó là 3 đồng một giờ, tôi bò lần qua “white colar” job và leo thang qua ngạch kỹ thuật. Mấy năm sau, hảng xuống dốc, sa thải nhân viên hàng loạt. Tôi lọt vào một nhánh đang bị “giải giới”. Những tưởng cái “gold badge” lá bùa hộ mạng giử hộ job cho mình. Nhưng thời buổi “nhiểu nhương”, lá bùa hộ mạng không còn linh thiêng.
YêuNướcViệtNam.org