Chúc Chân
Từ con số không với việc làm lương minimum wage lúc đó là 3 đồng một giờ, tôi bò lần qua “white colar” job và leo thang qua ngạch kỹ thuật. Mấy năm sau, hảng xuống dốc, sa thải nhân viên hàng loạt. Tôi lọt vào một nhánh đang bị “giải giới”. Những tưởng cái “gold badge” lá bùa hộ mạng giử hộ job cho mình. Nhưng thời buổi “nhiểu nhương”, lá bùa hộ mạng không còn linh thiêng.
YêuNướcViệtNam.org