Chu Vương Miện
45 năm toàn nói phét nói lác
Nói phếch tấu nói dốc nói khoác
Cái cùm cái còng cái xích
Đa phần là cũng do cái bọn dân ngu cu đen
Tự rước hoạ vào thân
Tự hồ hởi phấn khởi
Mang cờ đỏ sao vàng & cơm nước
Ra tận ngoại ô rước bộ đội giải phóng quân vào thủ đô
Bây chừ phỏng dái hết
YêuNướcViệtNam.org