Cung Tích Biền
Từ trường Võ Bị Thủ Đức, bước sang nghĩa trang Gò Dưa chỉ mấy cây số đường chim bay, cùng chung một quận Thủ Đức. Mỗi bên một phô bày đúng nghĩa cái bản sắc riêng có của mình. Một bên, của sức sống hùng tráng những tinh anh, sinh khí. Và kia, cái tịch lặng, xa khuất. Nhưng cả hai, theo cách suy nghĩ lêu lổng của mình, tôi thấy cả hai, cũng rất rộn ràng, giàu hình ảnh.
YêuNướcViệtNam.org