Duy Nguyên
Mồng một Tết, làng tôi mang một bộ mặt mới. Năm đó, tôi vừa khôn để biết quan sát. Mặc dù đêm qua cố thức chờ giao thừa, sáng tôi vẫn dậy sớm như thường; quên, dậy sớm hơn ngày thường. Đêm giao thừa mọi người thức chờ cái giây phút thiêng liêng đó. Đợi nghe con vật gì kêu đầu tiên, mở đầu một năm may rủi. Chỉ nghe heo, gà hoặc chó mà thôi. Ba tôi nói chừng nào nghe chim bồ câu kêu thì có hòa bình.
YêuNướcViệtNam.org