Gary Shapiro
Việc xây đập có chủ ý của Trung Quốc ở các con sông như sông Mekong sẽ làm tổn thương Việt Nam. Nông dân sẽ được di dời và nền kinh tế địa phương sẽ sụp đổ. (Author: Gary Shapiro - Translator: Ban Biên Tập YNVN)
YêuNướcViệtNam.org