Hà Sĩ Phu
Cọc nhọn Bạch Đằng là mưu lược thương dân, diệt quân Nam Hán!
Nhà tù Cộng Sản sao giam người yêu nước, rước họa Bắc phương?
Lời Thủ tướng ‘anh minh’: đem Thế giới gom về Việt Nam, TẾT đến mở đài nghe…cũng sướng?
Đám Lương dân ‘dại dột’: bỏ Việt Nam chuồn ra Thế giới, XUÂN về ôm bụng nghĩ…mà đau!
YêuNướcViệtNam.org