Hiếu Chân
Bị dịch bệnh bủa vây, rồi nạn thất nghiệp, đói ăn và vô số những nỗi lo toan khác, người dân còn thường xuyên bị đám quan chức Kên Kên rỉa rói, chúng “ăn không từ một thứ gì,” như lời một quan chức cao cấp của chính quyền Hà Nội thú nhận. Đại dịch rồi sẽ qua, nhưng lịch sử sẽ ghi lại một thời kỳ tồi tệ nhất, trong đó nhà cầm quyền câu kết với bọn gian thương hút máu người dân không từ thủ đoạn nào
YêuNướcViệtNam.org