Hoàng Đại Huy
Sau những năm cần cù làm việc tôi đã để dành một ít tiền, đã mua cho mẹ tôi một ngôi nhà trên đỉnh đồi khá khang trang, phong cảnh hữu tình có thể ngắm được một góc eo biển, hôm nào trời quang mây tạnh mẹ tôi có thể ngắm được núi. Đây cũng là hình thức tôi báo hiếu cho mẹ tôi, bà được an hưởng tuổi già.
YêuNướcViệtNam.org