Hoàng Cầm
Bên kia sông Đuống
Quê hương ta lúa nếp thơm nồng
Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong
Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp
Quê hương ta từ ngày khủng khiếp
Giặc kéo lên ngùn ngụt lửa hung tàn
Bao giờ về bên kia sông Đuống
Anh lại tìm em
Em mặc yếm thắm
YêuNướcViệtNam.org