Hoàng Huy
Hai mươi năm xa cách, lòng người cũng quá cách xa. Chúng ta đây là anh em cùng cha sinh mẹ đẻ mà nói chuyện với nhau đã không trôi, huống chi đến thế hệ con cháu. Phải nhìn ra sự thật chua chát này: CSVN đã làm tan nát hết, tan nát cả quê hương đất nước, tan nát cả tình dân tộc, nghĩa gia đình…
YêuNướcViệtNam.org