Hoàng Xuân Sơn
cây mới lớn thuở xanh non hoài bão
dòng nhựa ơi khô huyết mạch bao giờ
lòng như nguyện tre già măng mọc tiếp
chút thân tàn xin gạch lót đường qua
dường như đêm vẫn dông dài kể lể
có giấc mơ là bóng ngựa qua cầu
thôi thì cũng mượn thơ người ngâm khẽ
“ta làm gì cho hết nửa đời sau?”
YêuNướcViệtNam.org