Khánh Doãn
Ngày nay người mẹ độc thân và không con đang sống một mình trong một căn phòng thuê ảm đạm. Nhưng hình ảnh của bà trong tâm tôi không gắn liền với căn phòng ấy, mà gắn với ghế đá trên bờ biển Long Beach có khắc tên hai đứa con trai chết trẻ của bà. Đó là hình ảnh một chiếc lá vàng còn thở ngồi thương tiếc hai chiếc lá xanh đã bị khói lửa và sông nước cuốn đi.
YêuNướcViệtNam.org