Khê Kinh Kha
ngày kia tôi về quê hương
để xin chào hỏi chút hồn riêng tôi
rồi ngày kia tôi đến nơi
cúi chào yêu mến giống nòi Việt Nam
một ngày kia giữa cội nguồn
xin chào yêu mến linh hồn Việt Nam

Tôi là người Việt Nam
dù thân tôi có tan nát vì bạo tàn
dù tôi có bị tù ngục và tra tấn
tôi vẫn can trường đứng lên
đứng lên bảo toàn tổ quốc
đứng lên phá tan ngục tù tăm tối
đứng lên đánh đuổi bọn giặc Tàu chiếm nước
YêuNướcViệtNam.org