Khúc An
“Chẳng cần phải đốt sách mới hủy diệt được một nền văn hóa, chỉ cần làm cho người ta thôi đọc sách là đủ.” - Ray Bradbury
Chúng ta rời bỏ quê hương tù ngục, mang theo một nền văn hóa đầy nhân bản. Bọn Mafia Đỏ trong nước tìm mọi cách để hủy diệt nền văn hóa đó. Không có chữ mà thiên hạ vẫn sống được, thật tôi không tưởng tượng nổi !
YêuNướcViệtNam.org