Khổng Trung Linh
Nhìn dáng ông đi chậm rãi trong ráng chiều, tóc bạc phơ trong gió, tự dưng tôi thấy thấp thoáng hình ảnh Lão Tử cưỡi trâu xanh lui về phương Tây ở ần. Một mai, chúng ta rồi cũng ra đi, nên bỏ lại gì, mang theo những gi?. Chính tôi cũng đang thu xếp lại đời mình. Cái gì cần thì giữ, cái gì không cần, phế thải, thì bỏ đi.
YêuNướcViệtNam.org