Kiệt Tấn
Bà lom khom lê đôi dép Nhựt Bổn, đôi dép đã cũ, cao su bè ra hai bên. Tôi chắc chắn bà sẽ lại đi lượm lon, lon sữa bò, lon thịt hộp, lon đậu hộp... Mục này nằm trong chương trình hoạt động hằng ngày của bà. Không ai biết tên bà. Má tôi quen gọi bà là «Bà Lượm Lon». Nhiều lần má tôi cho bà cái lon không đã rửa sạch, và kết chuyện với bà.
YêuNướcViệtNam.org