Kim Tuấn
Thời tuổi nhỏ của tôi. Con dế hát trong bờ cỏ mục. Con bướm bay bên bờ giậu nhà người. Con gà gáy giữa trưa buồn tẻ.
Mẹ kĩu kịt đôi quang gánh qua cầu. Lưng mẹ còng xuống theo ngày tháng để cho tôi có thể đứng thẳng với đời.
Thời tuổi nhỏ của tôi. Đêm nằm nghe tiếng thoi đưa của mẹ trên khung cửi. Mẹ kiếm từng đồng xu nuôi tôi khôn lớn.
YêuNướcViệtNam.org