Lê Đình Thông
30/04/1975 mở đầu tiến trình bức tử các nhà văn miền Nam: Từ Vũ Hoàng Chương, Hồ Hữu Tường đến Trần Văn Tuyên, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Mạnh Côn v.v. Trong số năm cây bút, Vũ Hoàng Chương và Hồ Hữu Tường bị đầy ải trong ngục tù Cộng Sản, lúc sắp chết mới được thả ta, từ trần khi về nhà. Ba vị khác là Trần Văn Tuyên, Phạm Văn Sơn, Nguyễn Mạnh Côn đều chết trong các trại cải tạo đèo cao hút gió
YêuNướcViệtNam.org