Lê Bình
Họ vòng quanh quan tài, sờ vuốt lá quốc kỳ, họ nhận ra một điều, Nam không là riêng của họ nữa, không chỉ là Trung đội trưởng của họ, không chỉ là Đại đội phó của họ, mà Nam giờ đây của tập thể quân đội, của đồng bào, của tổ quốc. Thật vậy, Nam được tổ quốc vinh danh, hồn thiêng sông núi đang bao phủ lấy thân xác cao quý của Nam, Nam đã về với Mẹ, với Mẹ Việt Nam
YêuNướcViệtNam.org