Lê Phước Dạ Đăng
khi dối trá đăng đàn
nhúm lý luận phải trái trở thành lý lợn
giả dụ Thượng Đế đừng đẻ ra Tháng Tư Tháng Ba
để đôi tay đủ đầy tròn 10 dể đếm
thì Em đâu có sầu có muộn
thỉnh thoảng lại làm thành viên trong Dưỡng Trí Viện Biên Hòa .
YêuNướcViệtNam.org