Lê Tất Điều
Cả trăm năm nay, các khoa học gia khốn đốn vì cái phương trình kỳ bí này,phụ. Sau nhiều thập niên nghiên cứu, các khoa học gia đành công nhận: đây là một phương trình lẫy lừng nhất nhưng cũng ít được hiểu nhất.E= mc² (E=Năng lượng, m= khối vật chất (matter), c= Tốc độ ánh sáng) có nghĩa là muốn tìm năng lượng của một khối vật chất thì nhân khối lượng đó với bình phương tốc độ ánh sáng.
YêuNướcViệtNam.org