Lê Việt Điểu
Đám ruộng dưa hấu rộng mêng mông. Mương nước đào dọc theo chiều dài của miếng đất chia ruộng dưa thành từng luống rộng khoảng vài thước tây bề ngang trên đó từng gốc dưa bò ngang dọc xanh um. Từng trái dưa được chủ vườn dùng rạ lót đỡ rất cẩn thận. Mỗi gốc dưa có nhiều dây trái nằm lăn lóc phơi làn da xanh có sọc trắng như những trái banh khắp ruộng.
YêuNướcViệtNam.org