Lưu Trọng Lư
Có hoa nào qua mùa không héo?
Có tiếng nào giàu đẹp hơn không?
Mắt em là một dòng sông
Thuyền anh bơi lội giữa dòng mắt em.
Phép gì khỏi nhớ đừng trông
Mắt em bỏ túi, vắng lòng đem soi.
YêuNướcViệtNam.org