Liêu Thái
Quán này đúng là Sơn Hà Nguy Biến, vì có bữa nguyên một bộ sậu cán bộ huyện vào đây ngồi chật kín, từ chủ tịch cho đến bí thư, rồi chánh án, viện trưởng kiểm sát, trưởng phòng kế hoạch... đều kéo vào đây để... nhìn quần cô chủ, để... nhậu. Bộ mặt văn hoá đó, chủ trì của một cái huyện nó phơi đằng đằng ra đó, nhố nhăng, hợm hĩnh, mất nết, vô văn hoá... Có hết! Mà thực ra, Việt Nam là một cái quán nhậu lớn !
Sau vụ cá chết ở 4 tỉnh miền Trung và do thiếu thốn, nghèo đói, nhiều trẻ em ở Thừa Thiên-Huế bỏ học, theo người lớn sang Lào làm thuê. Cái giá mà các em phải trả cho việc kiếm tiền lúc tuổi còn nhỏ chính là tương lai mù mịt bởi không được học hành và thiếu sự kèm cặp, dẫn dắt của cha mẹ, gia đình.Mặc dù đã ba lần liên lạc với cán bộ Sở Lao Động và thương binh xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
YêuNướcViệtNam.org