Llewellyn King
Giống như các du khách khác đến với thủ đô của Việt Nam, điều làm tôi đặc biệt chú ý không phải là những con đường rộng lớn.Tôi hoàn toàn bị ấn tượng bởi giao thông - một trong những kỳ quan thế giới. Là kỳ quan không phải vì, giống như nhiều thành phố trên thế giới, nó khủng khiếp, mà vì nó vận động một cách thật đáng kinh ngạc.
YêuNướcViệtNam.org