Luân Hoán
mê bóng tròn đã từ lâu
mê trước mê cặp núm cau lận tề
mê hồi đầu đội bê rê
mặc quần đùi sọc chỉnh tề hai bên
thắng thua thành bại sang trang
cũng may sắp chấm xuống hàng đời ta
point final không còn xa
Những ngày phép sau khi rời trường Thủ Đức đã nhẹ nhàng đi qua khá lâu. Chúng tôi cũng đã vào đến thị xã Quảng Ngãi từ ba hôm trước. Dẫu dựa hơi một rẻo dù che, hôm nay, chúng tôi cũng nhất quyết xếp lại cái lè phè bỏ túi, để xuất đầu lộ diện tại văn phòng Bộ chỉ huy Trung đoàn 4, thuộc sư đoàn 2 Bộ Binh. Một đơn vị mà mỗi cá nhân chúng tôi đã tự chọn.
YêuNướcViệtNam.org