Mưa Nguồn
Cũng sẽ không quên chuyện Trần Đại Quang bắt đom đóm bỏ vào chai thủy tinh lấy ánh sáng để học ra tiến sĩ. ( sao giống chuyên ông tiến sĩ nào đó thời vua Lê Thánh Tôn quá vậy!) Nếu được phép bỏ phiếu thì bộ máy tuyên truyền của Việt cộng sẽ đoạt quán quân vô địch muôn năm không một ai, một quốc gia nào dám mon men tới gần trong kỹ thuật, kỹ nghệ và nghệ thuật nói phét thành thần.
Sau khi Quân Đội Mỹ tham chiến ở VN, công binh Hoa Kỳ mở rộng và xây thêm đường bộ cho xe hơi các loại, xe 2 bánh, 3 bánh có động cơ qua lại dễ dàng nên thiết lộ càng ngày càng thu gọn rất giới hạn. Vả lại nhiều nơi thiết lộ đi qua những nơi hẻo lánh do VC kiểm soát đặt mình nổ lật toa, hành khách thương vong, có nhiều nơi giao tranh giữa hai bên.
YêuNướcViệtNam.org