Minh Đức Hoài Trinh
Ai trở về xứ Việt Thăm giùm ta, người ấy ở trong tù.
Cho ta gởi một mảnh trời xanh biếc
Thay giùm ai, màu trời ngục âm u.
Who's returning to the Viet land?
Visit her in prison for me.
Let me send home a piece of deep blue sky
To change the gloomy sky of prisons.
YêuNướcViệtNam.org