NGUYỄN ĐẠT THỊNH
Cây có cội, nước có nguồn, và con người có gốc, có rễ, là chuyện đương nhiên; vậy mà người Mỹ gốc Do Thái sống tại thị trấn Pittsburgh đang sẵn sàng tạm buông bỏ gốc rễ của họ, để phản đối những viên chức Do Thái tại Tòa Đại Sứ Do Thái trên đất Mỹ, vì những viên chức đó cộng tác với chính phủ Mỹ, phản lại quyền lợi của họ -những người Mỹ gốc Do Thái.
Làm bác thằng đạo chích điện toán cũng không vinh dự hơn làm bác thằng bần, nhưng so sánh tư cách những thành viên của OceanLotus với thành viên của chính phủ Hà Nội, tôi chọn OceanLotus, vì thà làm Lương Sơn Bạc tân thời, ăn trộm của Tầu, của Mỹ, còn hơn làm tham quan, làm ô lại Việt Cộng chỉ biết ăn cướp cơm chim của dân nghèo Việt Nam.
Sáu chữ “Thằng Nhỏ Vừa Mập, Vừa Khùng” dịch từ bốn chữ “this crazy fat kid” của vị chính khách uy tín nhất, và cũng đứng đắn nhất trong chính trường Hoa Kỳ – Nghị Sĩ John McCain; ông dùng bốn chữ này để nói về Tổng Thống Bắc Hàn Kim Jong Un.Nguyên văn câu ông nói, “Trung Cộng là nước duy nhất có thể kiểm soát Kim Jong Un
Ối ông cán bộ ơi, xin hãy thương sót tôi, hãy cho tôi ngay bây giờ chén cơm và cái trứng mà ông sẽ để lên quan tài khi tôi chết. Tôi đói quá, tôi không cần chúng sau khi tôi chết.Tôi đọc hai chữ rất thông thường Forgive và Forget trong một cái email trao đổi ngày mùng 4 tháng Chạp 2014 giữa hai người tù khổ sai cải tạo ngày trước; người thứ nhất -tên A- gửi cho B -người thứ nhì bài viết “Bệnh Tật Trong Trại Cải Tạo”
Sau này ra khỏi trại cải tạo, sống trong cái nhà giam lớn hơn là nguyên cả Miền Nam Việt Nam tôi càng thấy rõ không phải chỉ một mình tôi, mà cả 20 triệu người dân Nam Việt đều đang khắc khoải giữa sa mạc thống trị, thèm khát ngụm nước tự do. Chế độ “quản chế của nhân dân” có nghĩa là tôi phải làm mọi không công, phải sợ sệt tất cả mọi người.
Chiến lược gia Barack Obama có thể đang sống cái phút nguy hiểm nhất trong cuộc tấn công kinh tế ông đánh vào ba quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ -Nga, Iran và Venezuela, vì ông đang chiến thắng. Nga lên án Hoa Kỳ lôi kéo Saudi Arabia vào chiến lược đánh gục nền kinh tế Nga bằng cách gia tăng quá đáng số lượng dầu bơm lên khỏi lòng giếng
YêuNướcViệtNam.org