Ngô Tịnh Yên
Chỉ mong đem cái đẹp đến cho đời
Ai có quyền gì để phán xét chúng tôi?
"Je suis Charlie", chúng tôi nhân danh nụ cười
Còn ai nhân danh tang tóc
Để làm người ta phải khóc?
Còn bao nhiêu người như ở Sydney, New York...
Không làm gì nên tội phải mạng vong
YêuNướcViệtNam.org