Ngô Thụy Chương
Nếu được hỏi trong cuộc đời chúng ta, thời gian nào lưu giữ nhiều kỷ niệm nhất, có lẽ phải trả lời là “thuở học trò”. Thật vậy, có một lúc nào đó chợt nhớ về quá khứ, hình ảnh của thời niên thiếu bỗng hiện về trong tâm tưởng. Hình ảnh mái trường thân yêu hiện rõ với bao bạn bè chung quanh, với tiếng cười đùa vang dội
YêuNướcViệtNam.org