Nguời Mê Linh
Không một ai muốn rời bỏ quê hương khi còn con đường sống. Không một ai muốn phải làm lại từ đầu nơi vùng đất mới như một đứa trẻ thơ còn khóc trong nôi. Nhưng tiếng gọi tư do thôi thúc lên đường. Phải ra đi để còn tồn tại. Phải tìm đường sống qua sự chết. Không do dự. Và không được sợ hãi..Kẻ thắng và người thua trận mãi luôn ở hai bờ chiến tuyến, dù cùng chung máu đỏ, da vàng
YêuNướcViệtNam.org